Wij geloven in de ideale maatschappij, waarbij een inclusieve stad is gecreëerd voor en door de mensen zelf: het netwerk van de stad.

De kennis en ervaringen van de inwoners, organisaties en bedrijven die in de stad wonen en werken zijn van onschatbare waarde. Wij geloven dat deze ingezet moet worden om vraagstukken omtrent de energietransitie, klimaatadaptatie en de verduurzaming van steden op te kunnen lossen.

Wij willen overheden, initiatiefnemers en belanghebbenden bij elkaar brengen om een stap verder te komen. Door CrowdCreation bieden wij het netwerk van de stad het podium om mee te denken en mee te beslissen over plannen en initiatieven in hun buurt. Wij faciliteren, begeleiden en adviseren overheden en initiatiefnemers op het gebied van participatie.

Met het inzetten van CrowdCreation kunnen ideeën opgehaald worden bij de gebruikers van de openbare ruimte en wordt een gesprek gestart met de gebruikers, de initiatiefnemers en de overheid. Zo komen we tot een betere samenleving voor iedereen!

Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet van 2021 zal voor flink wat verandering zorgen. Participatie is een belangrijke pijler binnen deze nieuwe wet. Dit vraagt om meer transparantie en een intensievere samenwerking tussen alle partijen en belanghebbenden.

Initiatiefnemers moeten aantonen of en op welke manier zij inwoners, organisaties en bedrijven hebben betrokken binnen een project. Dit moeten zij bij de gemeente motiveren om een vergunning te kunnen krijgen.

Concept

CrowdCreation betrekt inwoners, organisaties en bedrijven vroegtijdig en actief bij initiatieven in hun buurt en biedt ruimte om eigen, lokale  (bottom-up) ideeën een podium te geven. Wij faciliteren en stimuleren een samenwerking tussen overheden, initiatiefnemers en belanghebbende om zo een fijne leefomgeving te creëren.
Inwoners, organisaties en bedrijven
Wij bieden je een overzichtelijk (interactief) platform, dat op een begrijpelijke manier ontwikkelingen in de buurt illustreert in alle fases van een initiatief. Hierdoor heb je altijd toegang tot de laatste informatie over projecten in de buurt. Daarnaast kan je ook zien wat de impact van een project op jouw omgeving is.

CrowdCreation geeft je de kans om op een makkelijke manier mee te beslissen en mee te denken bij initiatieven in jouw buurt. We dagen je uit om zelf ideeën aan te dragen. Deze informatie wordt dan meegenomen binnen het project, en deze informatie kan je ook teruglezen in de vervolgbesluiten.

We organiseren ook trainingen om jullie op te leiden tot gesprekspartners met begrip van alle zaken en de omgevingswet.
Initiatiefnemers
Wij begeleiden en helpen je door middel van trainingen en tools om publieke participatie vorm te geven.

Door op het juiste tijdstip en met de juiste middelen belanghebbenden te betrekken, ben je in staat gesteld om het project optimaal in te passen in de omgeving, waardoor de risico’s op projectvertragingen en budgetoverschrijdingen verlagen.

Het CrowdCreation platform kan voor ieder project en in elke fase worden ingezet om projecten op een simpele en een voor ieder begrijpelijke manier weer te geven. Per project kan het platform flexibel worden ingericht, waarbij samen gekeken wordt naar de best passende participatietools. Je kan bovendien het platform gebruiken om alle updates omtrent het project op een directe en transparante manier met de omgeving te delen.
Overheden
De nieuwe omgevingswet vraagt om veel veranderingen. Inwoners, organisaties en bedrijven zullen steeds meer betrokken worden bij ontwikkelingen in hun buurt. Het faciliteren hiervan zal langzamerhand verschuiven van een gemeentelijke taak, naar een taak van de initiatiefnemer, waarbij een overheid een toetsende rol op zich zal nemen. Door de overheid zullen wel afwegingen gemaakt moeten worden welke vorm van participatie vereist is voor welk soort project. De verschuiving van verantwoordelijkheden is eng en vraagt soms om grote veranderingen.

Wij helpen je daarbij door middel van trainingen, advies en de juiste tools. Met ons actieve platform kan je op een overzichtelijke manier de participatie per project en van verschillende initiatiefnemers toetsen. Daarnaast kan je het platform gebruiken om initiatieven en ideeën op te halen bij het publieke netwerk: de inwoners, organisaties en bedrijven. Hierdoor verkrijg je via de door inwoners, organisaties en bedrijven geproduceerde data ook inzicht in wat er in bepaalde wijken of buurten speelt.

Aanleiding

Inwoners voelen zich over het algemeen niet meegenomen in de plannen, initiatieven en ontwikkelingen in hun fysieke omgeving. Meestal worden belanghebbende alleen geïnformeerd door middel van een berichtje in het lokale nieuwsblad en een informatieavond.

De gemiddelde inwoner heeft echter geen idee wat er op zo'n informatieavond wordt besproken, op welke manier hij of zij inspraak kan hebben en wat de impact van het desbetreffende plan zal zijn op de buurt. Dit komt onder andere doordat de beschikbare informatie te technisch geschreven is waardoor deze niet begrijpelijk is voor de gemiddelde inwoner.

Service

Tool
Het CrowdCreation platform is een flexibel in te richten online omgeving voor inwoners, organisaties, bedrijven, initiatiefnemers en overheden.

Alle plannen, initiatieven en projecten in een buurt, wijk of stad, plus de impacts daarvan, worden visueel en op een begrijpelijke manier weergegeven. Het platform wordt in samenwerking met een initiatiefnemer of overheid ontwikkeld om zo de best passende participatietools beschikbaar te stellen. Daarnaast kunnen inwoners, organisaties en bedrijven zelf een podium geven aan hun bottom-up initiatieven in de wijk of buurt.

Bekijk vooral onze demo.
Trainingen
Wij faciliteren en activeren inwoners, organisaties en bedrijven met de juiste kennis en tools. Op deze manier kan er op gelijk niveau een gesprek plaatsvinden tussen belanghebbenden, initiatiefnemers en overheden.

Daarnaast begeleidt CrowdCreation overheden en initiatiefnemers met de voorbereidingen op de nieuwe omgevingswet en adviseert hen in de benodigde participatietreden voor elk specifieke project.

Team

CrowdCreation is een multidisciplinair team bestaande uit vijf jonge enthousiaste ingenieurs van Arcadis. Sinds januari 2018 zijn deze jonge ingenieurs bezig met het participatie vraagstuk: ‘Hoe kunnen we een gemêleerde afspiegeling van de buurt betrekken en actief laten meedenken met ontwikkelingen in hun buurt, zodat een voor ieder wenselijke buurt wordt gecreëerd?’
Joost Kuckartz
Joost Kuckartz

Teamleider

Michiel Goossensen
Michiel Goossensen

Acquisitie

Liselotte Hoogewerf
Liselotte Hoogewerf

Communicatie

Zhihao Wu
Zhihao Wu

Data analist

Quin Lee Ali Hoesein
Quin Lee Ali Hoesein

Product ontwikkelaar

Contact

CrowdCreation is een initiatief van Arcadis. Volledig in de geest van co-creatie ontwikkelen wij de tool niet volledig zelf, maar in samenwerking met initiatiefnemers en overheden. Zo vormt zich de perfecte CrowdCreation: voor en door betrokkenen, om de juiste vraag op de juiste manier te beantwoorden.

Voor meer informatie kan je direct contact leggen met één van onze teamleden, of via een van de vele andere contactmogelijkheden.
Adres
Piet Mondriaanlaan 26 Amersfoort
Email: contact@crowdcreation.net Telefoon: +31 6 5117 4245

Laatste nieuws

Lees meer over CrowdCreation en berichten over samenwerkingsinitiatieven en co-creatie.
Lees onze berichten