Een team van vijf jonge ingenieurs boog zich de afgelopen periode over simpeler en doeltreffender manieren voor burgerparticipatie. Het resultaat mag er zijn: ons team is genomineerd voor de finale van de Doe & Durf Challenge, georganiseerd door branchevereniging NLIngenieurs. In deze challenge laten we ons publiek zien wat ingenieurs kunnen bereiken in de samenleving.

Onze mensen sleutelen op dit moment aan “CrowdCreation”. Het is een platform dat burgerparticipatie in projecten faciliteert. Burgers krijgen via dit platform makkelijker informatie en beslissen mee. Het platform biedt ruimte aan burgers om hun visie te geven. De initiatiefnemers leveren input op die manier binnen de omgevingswet mensen te betrekken en participeren. Afhankelijk van het initiatief en fases waarin dit initiatief zich bevindt kunnen de burgers op diverse manieren hun stem laten horen. Als voorbeeld (zie plaatje) geven we de duurzaamheidsaspecten visueel weer in een ambitieweb.

Een dergelijk platform is eigenlijk voor iedereen voordelig: Initiatiefnemers verzamelen makkelijker informatie over meningen en wensen van betrokken mensen. Daar kunnen ze beter op acteren. Burgers vinden snel informatie via een simpel en overzichtelijk platform. Ook geven ze zo makkelijker hun input en delen ze dit met de initiatiefnemers. Zo ontstaat er een werkbare dialoog en ontvouwt er een echte vorm van co-creatie.

Prototype concept tool CrowdCreation zoals deze er op een iPad uit zou kunnen zien.